Aside

Image

Kristian Leth i tæt dialog med Anita Houvenaeghel (tv), Martin Gregersen og Broder Berg (th).

 

Fra Vesthimmerland til Mors

Kristian Leth er kendt fra radio, tv og ikke mindst fra landets musikscener. Derfor var han på en slags hjemmebane, da han i sidste uge var på scenen i Vesthimmerlands Musikhus ALFA ved årets andet arrangement i KulturInVesthimmerland.

Mødets tema var innovation på tværs af brancher og her tog Kristian Leth udgangspunkt i egne erfaringer som sangskriver i sit eget band. En pladeproduktion er såvel innovation som produktion – på én gang. Og dermed en direkte kobling til udfordringerne i virksomhedernes hverdag.

Publikum og KulturInVesthimmerlands panel fik en fortælling om bandet ’The William Blakes’ første pladeproduktion langt oppe i de øde svenske skove. En fortælling der nok kunne inspirere til at arbejde direkte med udvikling af nye produkter. At skrive og indspille en plade involverer både det individuelle; men i høj grad også et samarbejde imellem bandets medlemmer. Ligesom i en virksomhed. Og tit arbejder man under et stærkt tidspres, som naturligvis også får indflydelse på det endelige resultat; men som kan være en meget positiv drivkraft. Det drejer sig om at få tingene gjort og så stole på egne ideer, lød det Kristian Leth.
Kristian Leth blev direkte udfordret af KulturInVesthimmerland skrappe panel bestående af Hans Jørgen Madsen fra Glenholm Vingård, Kunstner Anita Houvenaeghel, Museumsleder fra Vesthimmerlands Museum Broder Berg og indehaver af rådgivningsvirksomheden Trend Team – og tilmed kunstner – Martin Gregersen. Ud fra deres meget forskellige udgangspunkt kunne de omsætte Kristian Leths erfaringer og kreative tanker til brugbare ideer til gavn for hele Vesthimmerland.

Erhvervs- og kulturlivet har de samme udfordringer; men taler forskelligt sprog sagde Hans Jørgen Madsen fra panelet. Hans Jørgen der driver vingården Glenholm i Næsby og har stor erfaring og succes med at blande de 2 områder. Foruden produktion af vin og beslægtede produkter, så spiller kulturelle oplevelser en væsentlig rolle i årets mange aktiviteter for besøgende på vindgården.
Mødet var også det Vesthimmerlandske oplæg til Kulturmødet på Mors, som løber af stablen i august måned. KulturInVesthimmerland udgangspunkt er netop samspillet imellem erhvervs- og kulturlivet og Kulturmødets medarbejdere noterede flittigt de vise ord fra scenen. Claus Svenstrup fra Region Nordjyllands organisering af Kulturmødet kunne afslutningsvis fortælle om hele 13 gode ’indspark’ fra KulturInVesthimmerland når hele landet mødes til Kulturmødet på Mors.

 

Klar til den 3. april?

Image

Innovation på tværs af brancher
og
kreative konkurrence fordele

Kristian Leth er musiker, forfatter, digter, radio- og tv-vært – en multikunstner i ordets bedste forstand.Kristian Leth er en fabelagtig inspirator for gode ideer, som kommer ud af at tænke på tværs.Det kommer han til ALFA og sætter gang i sammen med en kreds af innovativt og kreativt tænkende vesthimmerlændinge…

Torsdag, den 3. april, kl. 16.00 – 17.30
Vesthimmerlands Musikhus ALFA

PROGRAM:

• 16.00 – 16.05 Preben Stæhr byder velkommen

• 16.05 – 17.15 Forfatter, musiker mm Kristian Leth, er på scenen sammen med et lokalt KIV panel og debattere innovation på tværs af brancher og kreative konkurrence fordele.

• 17.15 – 17.25 Kristian Leth inviterer Kulturmødets Claus Svenstrup og KulturInVesthimmerlands Preben Stæhr på scenen, hvor der diskuteres hvilke værdier fra mødet, der vil blive bragt videre til Kulturmødet og i KulturInVesthimmerlands regi.

Deltagelse gratis tilmelding til:
Torben Pedersen på tped@vesthimmerland.dk senest 27. marts 2014.

Med venlig hilsen
KulturInVesthimmerland
Preben Stæhr * Paul Flemming Petersen * Henrik Tange
Torben Pedersen * Jørgen M. Jørgensen * Lisbeth Jagd * Hardy Jensen

Stort fremmøde den 6. februar

150 gæster havde fundet ved til Vesthimmerlands Musikhus ALFA tirsdag den 6. februar for at høre professor Steen Hildebrandt, nok den mest toneangivende igennem mange år, indenfor ledelse og forretningsudvikling i Danmark.

Det føg med kloge ord og tankevækkende citater fra Steen Hildebrandt, der straks fra starten ændrede dagens overskrift til ’Det umuliges mulighed’ og i den forbindelse kom ind på de mange uudnyttede ressourcer i samfundet, som efter Hildebandts mening skal i spil til samfundets bedste. Ikke mindst erhvervslivet skal være meget mere åbent for at bruge de menneskelige ressourcer, som ligger en smule udenfor den vanlige tankegang.

Mange af Hildebrandts tanker kobler direkte sammen med KulturInVesthimmerlands hovedtanke om at lade kulturlivet og erhvervslivet inspirere hinanden, til gensidig gavn og nytte.
Det er ikke det hurtige ’fix’ der præger Steen Hildebrandts tanker og ideer, men gode og innovative ideer der skal ’modnes’. Hovedparten af gæsterne tænker sandsynligvis stadig de ideer de selv har fået i kølvandet på Hildebrandts tale.

Dagens arrangement blev indledt af lederen fra den jyske sangskole Mads Bille. En mand, der som ingen anden, har fået gjort sang og musik til en vækstfaktor i det midtjyske. Det gælder helt fra at hæve et godt lokalt kor til eliteniveau og til skabelsen af ’Sangens hus’ med 9 afdelinger over det ganske land. Og foruden at fornemme musikalsk drivkraft og engagement, så fik gæsterne også de fine historier om den nødvendige opbakning fra erhvervslivet.

Claus Svenstrup fra Region Nordjylland var helt fremme på scenen med en præsentation af regionens nye tilbud om ’Kulturel Innovation til kvart pris’. En meget enkelt og lukrativ ordning der understøtter erhvervslivets muligheder for at gøre brug af kulturverdenens kreative kræfter.

Se mere om ordningen på: http://kulturkanten.dk/_wp/wp-content/uploads/2014/02/Brochure-Kulturel-Innovation-til-kvart-pris-28-1-2014-tryk1.pdf

Himmerlands Udviklingsråd benyttede lejligheden til overfor et stort publikum, at overrække den Vesthimmerlandske udgave af ’Tag Fat’ prisen til Farsø Vognmands Forretning, der har udviklet en række innovative; men også særdeles praktiske løsninger.

Så starter forårssæsonen i KulturInVesthimmerland – med et brag!

Krisen er ovre!

– efter sigende.

Men hvad skal erhvervslivet så fokusere på fremover? Hvem bedre end professor Steen Hildebrandt, en af landets mest eftertragtede talere, kan give os et kvalificeret bud på det. Kom og hør Aarhus-professorens betragtninger om vækst gennem bæredygtighed – bl.a. med musikken som inspiration! Steen Hildebrandt, der er ekspert i organisations- og ledelsesteori, udgiver den 22. januar sin nye vækstinspirerende bog. Kom til nordjysk premiere!

 

Tro mod den skønne ramme for arrangementet, Vesthimmerlands Musikhus ALFA, kommer også korleder Mads Bille der sammen med musikalske ildsjæle og det dynamiske erhvervsliv på Herning-egnen bl.a. har skabt Sangens Hus, som snart begynder at brede sig med afdelinger over hele landet. Mads Bille kommer og fortæller om, hvordan sang, musik og erhvervsliv kan vokse sammen.

 Torsdag, den 6. februar, kl. 15.00 – 17.00

 Vesthimmerlands Musikhus ALFA

Program:

  • Preben Stæhr  byder velkommen
  • Korleder Mads Bille
  • Professor Steen Hildebrandt
  • Region Nordjylland – præsenterer ’Kunstner til ¼-pris’ programmet.
  • Klaus Bojsen fra Himmerlands Udviklingsråd præsenterer den Vesthimmerlandske vinder af Tag Fat erhvervskonkurrencen

Deltagelsen er gratis og tilmelding er til: Torben Pedersen på tped@vesthimmerland.dk

senest 4/2.

 

Med venlig hilsen

KulturInVesthimmerland

 

Preben Stæhr * Paul Flemming Petersen * Henrik Tange

Torben Pedersen * Jørgen M. Jørgensen * Lisbeth Jagd * Hardy Jensen

https://kulturinvesthimmerland.wordpress.com

Advisory Board tilknyttet KulturInVestHimmerland

I maj 2013 blev der udvalgt et advisory board som skal overvære netværksmøderne i KulturInVestHimmerlands regi. Advisory boardet skal undersøge, om der er konkrete initiativer, der kan iværksættes på baggrund af netværksmøderne.

Advisory boardet består af:
Olav Storm, Ranum efterskole
Martin Gregersen, Trend Team
Lars Kjærulf, Kjærulf Design
Troels Lauersen, sognepræst

Tine Lilholt inspirerede erhvervsfolk

Tid: 7.maj 2013, kl. 7-9.
Sted: Scenen i den store koncertsal i Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Opstilling i cirkelformation ved runde borde.
Aktør: Tine Lillholt
Deltagere: Inviterede lokale virksomhedsledere.

Tirsdag morgen kl. 07.00 dannede den store scene i Vesthimmerlands Musikhus ALFA igen rammen om et netværksmøde i Kultur InVesthimmerlands regi. 24 erhvervsledere tilbragte to timer i selskab med Tine Lilholt, der gennem musik, malerier og dialog inspirerede til nye måder at tænke på.

Tine Lilholt har stærke rødder i både kunst og musik. Begge dele har fulgt hende hele livet, siden hun som 3-årig fik sin første blokfløjte. I 23 år var Tine en del af Lars Lilholt Band, som hun forlod i 2006.

Med udgangspunkt i Tine Lilholts egen livshistorie blev deltagerne ved dagens netværksmøde introduceret til Tines musikmalerier – malerier, som hun selv har malet og komponeret musikstykker til.

I løbet af mødet satte Tine Lilholt og erhvervslederne bl.a. fokus på at brænde eller brænde ud kreativt, barrierer for kreativitet, rum til innovation, kortlægning af egens råstoffer indenfor kultur og erhverv og et eksperimentarium til nye udviklingsideer.
Som noget nyt var der denne gang et Advisory board, som overværede mødet på den store scene. Advisory boardet består af: Olav Storm, Ranum efterskole, Martin Gregersen, Trend Team, Lars Kjærulf, Kjærulf Design og Troels Lauersen, sognepræst og de skal undersøge, om der er konkrete initiativer, der kan iværksættes på baggrund af netværksmøderne.
– Den personlige historie, som Tine startede mødet med, åbner op og sætter gang i tanker og følelser. Og var vi blevet ved en halv times tid mere, kunne der meget vel være opstået konkrete initiativer fra gruppen af deltagere, sagde Martin Gregersen efterfølgende – en betragtning, som kunstneren Anita Houvenaeghel er enig i.

– Min forventning til mødet var ’Jeg kan jo altid møde op og se hvad der sker’, men langsomt voksede der en intimitet frem, og Tine var jo så god og ærlig, at det smittede af på os andre. Åbenheden kom og der opstod mange spændende ideer og synspunkter, sagde Anita Houvenaeghel efter dagens møde med Tine Lilholt.

3. wake-up

Tid: 28. nov. 2012, kl. 7-9.
Sted: Scenen i den store koncertsal i Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Opstilling i cirkelformation ved runde borde.
Aktør: Karen Humle
Deltagere: Inviterede lokale virksomhedsledere.
Tema: Idéskabelse.
Implementering og muligheder i dagligdagen – deltagernes egne oplevelser, overvejelser og praktiske erfaringer fra hverdagen spejles i et kunstnerisk perspektiv. Dagens møde vil samle op på forløbet og give input til den fortsatte udforskning af synergimuligheder mellem kultur- og erhvervsliv.
Hvor giver mødet mellem kunstens kreativitet og erhvervslivets skabende kraft mening for både kunstnere og erhvervsfolk? Hvilke tiltag vil kunne bringe os værdi i dagligdagen og hvad har vi lyst til at udforske?

Forud for mødet er der sendt et oplæg ud som inspiration til dagens møde.

Continue reading

Inspiration til 3. wake-up møde

Forud for det tredje wake-up-møde den 28. november er der sendt en mail ud til såvel tidligere som nuværende deltagere.

Violinist Karen Humle har som forberedelse til dette møde bedt deltagerne om at gøre sig et par overvejelser, bl.a. omkring hvor det største potentiale ligger i den kunstneriske og erhvervsmæssige kobling, samt hvilke overvejelser og problemstillingerne deltagerne gerne ser blive sat i spil. Karen Humles oplæg kan ses her.

Karen opfordrer også tidligere deltagere til at reflektere over spørgsmålene.

Invitation til 3. møde sendt ud

Deltagerne har nu fået invitationen til det tredje og sidste wake-up-møde i denne udgave af Kultur InVesthimmerland.

Næste møde finder sted den 28. november og temaet er “Ideskabelse”. Her skal deltagerne blandt andet komme med idéer, inspiration og visioner. Se indbydelsen her. Filen åbner som pdf i et nyt vindue.