Idékatalog

Nedenstående er en liste i kort form over idéer, ønsker og visioner, som er kommet på bordet i forbindelse med de tre afholdte wake-up-møder:

 • Virksomheden som en ny ramme for kunstnerisk udfoldelse.
 • Kunstneriske oplevelser, som rækker ud over virksomhedens egentlige produktion.
 • Skabelse af en kunstnerisk profil på sin virksomhed.
 • Kunstnere som en måde til at forstærke dynamikken i en virksomhed.
 • En kunstner med ved bordet ved virksomhedsmøder, bestyrelsesmøder. En metode til at se sin virksomhed i et helt andet lys eller til at skabe en ny ramme for møderne.
 • En periodevis tilknyttet hus-kunstner for at kunne se sin virksomhed med andre øjne, præsentere andre arbejdsmetoder og tilgange, til skabelse af et abstrakt rum for inspiration og kreativitet. Kunstnere til at bryde grænser, udfordre, inspirere, være katalysator for omstilling, give mod til at turde noget nyt, sætte fokus på samklang, skabe nye relationer, muligheder. Også kunstnerne får anderledes input og inspiration i mødet med virksomhederne.
 • En kunstnerisk fortolkning af sin virksomhed. Kunstnerisk afspejling og udvikling af sin virksomhedskultur. Kan sætte fokus på kendte og ukendte problemstillinger.
 • Kunstneriske arrangementer, som retter sig mod yngre mennesker og inddrager folk.
 • Koncertoplevelser, som kan inspirere medarbejderne til at tænke ”ud af boksen”, til at yde mere.
 • Kunstneriske/kulturelle oplevelser som utraditionel vej til internationalt samarbejde og pleje af kontakter.
 • Kunstneriske/kulturelle oplevelser til at præsentere eller yde noget, som kunden ikke forventer.
 • Kunst – eller idræt – som kilde til at skabe sammenhold, udvikle medarbejdernes sociale kompetencer, skabe relationer på tværs af organisationen, skabe motiverede medarbejdere.
 • Kunst som modvægt til den lige vej hen til lønningsdagen. Kunst og kultur som et middel til at skabe helstøbte mennesker i sin virksomhed.
 • Kunstnere som eksperter og sparringspartnere omkring medarbejdernes egne kunstneriske aktiviteter – revy, firmaband, virksomhedsorkester m.v.
 • Kunstnere som katalysator for, at medarbejderne viser andre/nye sider af sig selv.
 • Udnyttelse og udvikling af kommunens kulturelle potentiale, det være sig historiske steder, kunstneriske personer m.v., som inspirationskilder og kilder til autentiske oplevelser i virksomhedsregi.
 • Vesthimmerlands Musikhus som led i et kunstner-refugium.

I Kultur InVesthimmerland kan man trække på hinandens idéer, inspirere og sparre med hinanden, f.eks. helt konkret omkring hvilke kunstnere/kunstarter kan man trække på, hvis man ønsker en eller flere af ovennævnte idéer og metoder. Hvilke former kan et kunstnerisk arrangement have? Hvad er der af praktiske hensyn (et rockorkester skal have mulighed for et vist støjniveau, et symfoniorkester kræver den del plads, en maler skal have ordentligt lys etc.). I dette arbejde står Vesthimmerlands Musikhus ALFA til rådighed med ekspertise.