Bevillinger til KIV

Støtte fra Region Nord

Region Nord støtter Kultur InVesthimmerland med 200.000 kr.i 2013.

Kultur InVesthimmerland er støttet af Region Nord. Støttebeløbet for 2012 er kr. 75.000.

Støtte fra Vesthimmerlands Kulturråd

Vesthimmerlands Kulturråd har støttet Kultur InVesthimmerland med det ansøgte beløb på kr. 12.500.

Som begrundelse for bevillingen skriver kulturrådet bl.a. :
“Projektet ser vi som starten på at knytte kultur- og erhvervsliv tættere sammen, og det vil kunne være en markant styrkelse af kulturlivet i Vesthimmerland.
Vi håber, at dette specifikke initiativ som støtter Vesthimmerlands Musikhus med tiden vil give erhvervslivet appetit på at gå ind i samarbejdsrelationer på andre felter af kulturlivet.”