Om KIV

PETER BASTIAN

Se om det afsindigt spændende arrangement med Peter Bastian den 13. november Vesthimmerlands Musikhus ALFA!

– under nyheder

I Kultur InVesthimmerland mødes kunstens kreativitet og erhvervslivets produktivitet
– en ny tilgang til erhvervsmæssig inspiration og udvikling.

I Kultur InVesthimmerland smelter kultur- og erhvervslivet sammen. På trods af umiddelbart store forskelle er der mange fællestræk. Begge områder skal arbejde med innovation, udvikling, udadvendthed, samarbejde, inspiration, produktion og meget mere. Virksomhedslederen har dirigentens rolle – han eller hun skal få alt og alle til at spille sammen.

Kultur InVesthimmerland er et nyt koncept og et eksperimentarium, som via inspiration fra kunstens verden vil optimere de medvirkende virksomheders muligheder og kompetencer, skabe fuld udnyttelse af deres ressourcer og finde nye veje til innovation og udvikling. Via kunstnerisk/musikalsk inspiration vil erhvervsfolkene få indsigt i egne handlemåder, tænkemåder, arbejdsgange o.s.v. Dette skal lede videre til nye produkter, idéer og fokusområder.

I dette møde mellem kultur- og erhvervsliv står Vesthimmerlands Musikhus ALFA som det centrale omdrejningspunkt. Det er på husets store scene, at mødet finder sted og det er her, at alle tråde samles.

Dette website er etableret til præsentation, dokumentation og afrapportering af Kultur InVesthimmerland 2012.
Alle fotos copyright Berit Guldbrand